Skontaktuj sie z nami:
71 317 26 12
603 272 335
Obwieszczenie o pierwsze licytacji nieruchomości m. Kostomłoty i Jenkowice 10-09-2019r.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI ORAZ UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Albert Masternak na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-09-2019r. w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej mającego siedzibę przy ul. św. Andrzeja 3 w sali nr 103, odbędzie się:

a) o godz. 13:00 pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej działki gruntu nr 116 AM-3 oraz 361/3 AM-5 o łącznej powierzchni 1,0584 ha, położonej w obrębie Kostomłoty, gmina Kostomłoty, powiat średzki, woj. dolnośląskie dla których Sąd Rejonowym w Środzie Śląskiej Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00009005/5. Właścicielem nieruchomości jest Roman Smyrgała.
Suma oszacowania wynosi 100.200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 75.150,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10.020,00zł.

b) o godz. 13:30 pierwsza licytacja udziału wynoszącego 1/2 części w nieruchomości gruntowej zabudowanej dwoma budynkami mieszkalnymi o nr 5 i 6 oraz budynkami gospodarczymi, położonej w miejscowości Jenkowice 5,6 w granicach działki nr 27/2 AM-1 o powierzchni 0,5800 ha w obrębie Jenkowice, gmina Kostomłoty, powiat średzki, woj. dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00004608/7.
Właścicielem udziału w nieruchomości jest Roman Smyrgała.
Suma oszacowania udziału wynoszącego 1/2 części w nieruchomości wynosi 123.450,00zł, zaś cena wywołania udzialu jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 92.587,50zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12.345,00zł.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska SA w Środzie Śląskiej 20 1090 2444 0000 0006 1800 0054. Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego w Środzie Śląskiej ul. Legnicka 24B/3 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Dwa dni przed terminem licytacji można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Wydziale I Cywilnym akta postępowania egzekucyjnego. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać ww. nieruchomości.
Oględziny nieruchomości objętej księgą wieczystą nr WR1S/00004608/7 odbędą się w dniu 28-08-2019r. o godz. 10:00.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

20190821143759095

Copyright www.komorniksrodaslaska.pl | Designed by med-kom | Mapa witryny Komornik Środa Śląska