Skontaktuj sie z nami:
71 317 26 12
603 272 335
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI m. Piersno 22-11-2018

20180906082100380

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Albert Masternak na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22-11-2018r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej mającego siedzibę przy ul. św. Andrzeja 3 w sali nr 8, odbędzie się: :

a) nieruchomości gruntowej położonej w granicach działki nr 87 AM-1 o powierzchni 1,0500 ha położonej w obrębie Piersno, gmina Kostomłoty, powiat średzki, woj. dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00002232/6. Nieruchomości stanowi własność dłużnika Andrzeja Krowickiego i Soni Krowickiej na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.
Suma oszacowania wynosi 81.900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 61.425,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8.190,00zł.

b) nieruchomości gruntowej położonej w granicach działki nr 4 AM-2, o powierzchni 2,46 ha położonej w obrębie Piersno, gmina Kostomłoty, powiat średzki, woj. dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00044244/9. Nieruchomość stanowi własność dłużnika Andrzeja Krowickiego.
Suma oszacowania wynosi 132.200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 99.150,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13.220,00zł.

c) nieruchomości gruntowej położonej w granicach działki nr 213 AM-2, o powierzchni 1,18 ha położonej w obrębie Piersno, gmina Kostomłoty, powiat średzki, woj. dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00044244/9. Nieruchomość stanowi własność dłużnika Andrzeja Krowickiego.
Suma oszacowania wynosi 63.400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 47.550,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6.340,00zł.

d) nieruchomości gruntowej położonej w granicach działki nr 236 AM-2, o powierzchni 2,90 ha położonej w obrębie Piersno, gmina Kostomłoty, powiat średzki, woj. dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00044244/9. Nieruchomość stanowi własność dłużnika Andrzeja Krowickiego.
Suma oszacowania wynosi 155.900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 116.925,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15.590,00zł.

e) nieruchomości gruntowej położonej w granicach działki nr 266 AM-2, o powierzchni 2,26 ha położonej w obrębie Piersno, gmina Kostomłoty, powiat średzki, woj. dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00044244/9. Nieruchomość stanowi własność dłużnika Andrzeja Krowickiego.
Suma oszacowania wynosi 109.900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 82.425,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10.990,00zł.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Środzie Śląskiej 20 1090 2444 0000 0006 1800 0054.
Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego w Środzie Śląskiej ul. Legnicka 24B/3 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Trzy dni przed terminem licytacji można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Wydziale I Cywilnym akta postępowania egzekucyjnego. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać ww. nieruchomości.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Copyright www.komorniksrodaslaska.pl | Designed by med-kom | Mapa witryny Komornik Środa Śląska