Skontaktuj sie z nami:
71 317 26 12
603 272 335
Obwieszczenie o licytacji 05.12.2023 – Malczyce

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Albert Masternak, Kancelaria Komornicza nr IV w Środzie Śląskiej na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 05-12-2023r. o godz. 13:45 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej mającego siedzibę przy ul. św. Andrzeja 3 w sali nr 8, odbędzie się pierwsza licytacja udziału wynoszącego 1/6 części w nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 6 położony w budynku przy ul. Łąkowej 1 w Malczycach, gmina Malczyce, powiat średzki, woj. dolnośląskie, dla którego Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00030925/6. Lokal składa się dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 47,57 m2. Lokal posiada pomieszczenie przynależne – piwnicę o pow. 3,95 m2. Z lokalem związany jest udział wynoszący 94/1000 w prawie własności działki nr 487/8 AM-1 i częściach wspólnych budynku.
Właścicielem udziału wynoszącego 1/6 części w nieruchomości jest dłużniczka Bożena Darowska.
Dla obszaru, na którym położona jest szacowana nieruchomość istnieje obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Malczyce, obręb Malczyce (Uchwała Nr VIII/67/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 5 czerwca 2019 roku, opublikowana w Dz. U. Woj. Dolnośląskiego z dnia 2 lipca 2019 r., poz. 4105). W dokumencie tym wyceniana nieruchomość oznaczona jest jako: 36MM – Tereny zabudowy mieszanej; 13KDD – Tereny dróg publicznych – drogi dojazdowe.

Suma oszacowania udziału wynoszącego 1/6 części w nieruchomości wynosi 26.700,00zł, zaś cena wywołania ww. udziału jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 20.025,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2.670,00zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Santander Bank Polska SA w Środzie Śląskiej 20 1090 2444 0000 0006 1800 0054.
Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego w Środzie Śląskiej ul. Legnicka 24B/3 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Trzy dni przed terminem licytacji można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Wydziale I Cywilnym akta postępowania egzekucyjnego. Oględziny ww. nieruchomości odbędą się w dniu 29-11-2023r. o godz. 12:00.

Copyright www.komorniksrodaslaska.pl | Designed by med-kom | Mapa witryny Komornik Środa Śląska