Skontaktuj sie z nami:
71 317 26 12
603 272 335
Obwieszczenie o licytacji 05.12.2023 – Proszków

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Albert Masternak, Kancelaria Komornicza nr IV w Środzie Śląskiej na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 05-12-2023r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej mającego siedzibę przy ul. św. Andrzeja 3 w sali nr 8, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku nr 52 w Proszkowie, gmina Środa Śląska, powiat średzki, woj. dolnośląskie, dla którego Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00039240/3. Lokal składa się z 4 pokoi (wydzielonych za pomocą płyt GK), kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju z garderobą o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 98,243 m2. Z lokalem związany jest udział wynoszący 3074/10000 w prawie własności działek nr 196/1 i 197 AM-1 i częściach wspólnych budynku.
Nieruchomość stanowi własność dłużników Eweliny Ziębikiewicz i Tomasza Ziębikiewicz.
Dla obszaru, na którym położona jest szacowana nieruchomość istnieje obowiązujący Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Proszków (Uchwała Nr XXXVII/314/09 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 października 2009 roku opublikowana w Dz. Urz. Woj. Dol. nr 14 z dnia 26 stycznia 2010 r. poz. 210). W dokumencie tym wyceniana nieruchomość oznaczona jest jako: 2U– Tereny zabudowy usługowej.

Suma oszacowania wynosi 258.800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 194.100,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25.880,00zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Santander Bank Polska SA w Środzie Śląskiej 20 1090 2444 0000 0006 1800 0054.
Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego w Środzie Śląskiej ul. Legnicka 24B/3 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Trzy dni przed terminem licytacji można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Wydziale I Cywilnym akta postępowania egzekucyjnego. Oględziny ww. nieruchomości odbędą się w dniu 29-11-2023r. o godz. 10:00.

Copyright www.komorniksrodaslaska.pl | Designed by med-kom | Mapa witryny Komornik Środa Śląska