Skontaktuj sie z nami:
71 317 26 12
603 272 335
Obwieszczenie o licytacji 12.12.2023 – Zabrodzie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Albert Masternak, Kancelaria Komornicza nr IV w Środzie Śląskiej na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-12-2023r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej mającego siedzibę przy ul. św. Andrzeja 3 w sali nr 8, odbędzie się pierwsza licytacja udziału wynoszącego 3/4 części w nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku nr 19 w Zabrodziu, dla którego Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00020463/6. Lokal składa się dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc oraz klatki schodowej o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 75,18 m2. Z lokalem związany jest udział wynoszący 1089/2000 w prawie własności działki nr 1/64 AM-1 i częściach wspólnych budynku. Właścicielem udziału wynoszącego 3/4 części w ww. nieruchomości jest Irena Liszka.
Dla obszaru, na którym położona jest szacowana nieruchomość istnieje obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Zabrodzie, gmina Kąty Wrocławskie, dla obszaru w północno – wschodniej części obrębu (Uchwała Nr VII/117/19 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 sierpnia 2016 r. opublikowana w DUW z dnia 16 września 2016 r. poz. 4244). W dokumencie tym wyceniana nieruchomość oznaczona jest jako: 5M – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej oraz usługowej z dopuszczeniem produkcji nieuciążliwej.
Suma oszacowania udziału wynoszącego 3/4 części w nieruchomości wynosi 113.175,00zł, zaś cena wywołania udziału wynoszącego 3/4 części jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 84.881,25zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11.317,50zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Santander Bank Polska SA w Środzie Śląskiej 20 1090 2444 0000 0006 1800 0054.
Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego w Środzie Śląskiej ul. Legnicka 24B/3 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Trzy dni przed terminem licytacji można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Wydziale I Cywilnym akta postępowania egzekucyjnego. Oględziny ww. nieruchomości odbędą się w dniu 06-12-2023r. o godz. 10:00.

Copyright www.komorniksrodaslaska.pl | Designed by med-kom | Mapa witryny Komornik Środa Śląska