Skontaktuj sie z nami:
71 317 26 12
603 272 335
Obwieszczenie o licytacji 14.12.2023 – Kwietno

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Albert Masternak, Kancelaria Komornicza nr IV w Środzie Śląskiej na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-12-2023r. o godz. 11:45 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej mającego siedzibę przy ul. św. Andrzeja 3 w sali nr 103, odbędzie się pierwsza licytacja udziału wynoszącego 1/2 części należącego do dłużniczki Barbary Kowalczyk oraz udziału wynoszącego 1/2 części należącego do dłużnika Mirosława Kowalczyka w nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy ul. Wspólnej 39 w Kwietnie, gmina Malczyce, powiat średzki, woj. dolnośląskie, dla którego Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00027547/8. Lokal składa się trzech pokoi, kuchni, ganku i łazienki z wc o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 51,03 m2. Z lokalem związany jest udział wynoszący 127/1000 w prawie własności działki nr 103/2 AM-1 i częściach wspólnych budynku.
Nieruchomość objęta księgą wieczystą nr WR1S/00027547/8 stanowi własność dłużników Barbary Kowalczyk (udział 1/2) oraz dłużnika Mirosława Kowalczyka (udział 1/2).
Dla obszaru, na którym położona jest szacowana nieruchomość istnieje obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Malczyce, obręb Kwietno (Uchwała Nr VI/53/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 marca 2019 roku, opublikowana w Dz. U. Woj. Dolnośląskiego z dnia 2 kwietnia 2019 r., poz. 2192). W dokumencie tym wyceniana nieruchomość oznaczona jest jako: 7MM – Tereny zabudowy mieszanej.

Suma oszacowania nieruchomości objętej księgą wieczystą nr WR1S/00027547/8 wynosi 147.000,00zł (w tym wartość udziału 1/2 należącego do dłużniczki Barbary Kowalczyk wynosi 73.500,00zł, wartość udziału 1/2 należącego do dłużnika Mirosława Kowalczyka wynosi 73.500,00zł), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 110.250,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14.700,00zł.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Santander Bank Polska SA w Środzie Śląskiej 20 1090 2444 0000 0006 1800 0054.
Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego w Środzie Śląskiej ul. Legnicka 24B/3 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Dwa dni przed terminem licytacji można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Wydziale I Cywilnym akta postępowania egzekucyjnego. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać ww. nieruchomości. Oględziny nieruchomości odbędą się w dniu 07-12-2023r. o godz. 10:00.

Copyright www.komorniksrodaslaska.pl | Designed by med-kom | Mapa witryny Komornik Środa Śląska