Skontaktuj sie z nami:
71 317 26 12
603 272 335
Obwieszczenie o licytacji 19.12.2023 – Środa Śląska

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Albert Masternak, Kancelaria Komornicza nr IV w Środzie Śląskiej na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-12-2023r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej mającego siedzibę przy ul. św. Andrzeja 3 w sali nr 8, odbędzie się druga licytacja udziału wynoszącego 1/2 części w nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny nr 17 położony w budynku przy ul. Kolejowej 4 w Środzie Śląskiej, dla którego Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00020984/4. Lokal składa się dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki z wc o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 45,60 m2. W skład lokalu mieszkalnego wchodzi loggia. Z lokalem związany jest udział wynoszący 676/10000 w prawie własności działki nr 55 AM-18 i częściach wspólnych budynku. W ramach udziału w nieruchomości wspólnej, właściciele użytkują komórkę lokatorską w piwnicy.
Właścicielem udziału wynoszącego 1/2 części w nieruchomości jest Marcin Car.
Dla obszaru, na którym położona jest szacowana nieruchomość istnieje obowiązujący Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Środa Śląska w obrębie geodezyjnym dla jednostek urbanistycznych A, B, C, D, E, G oraz części jednostki F (Uchwała Nr XXXIX/321/17 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 15 lutego 2017 roku opublikowana w Dz. Urz. Woj. Dol. z dnia 3 marca 2017 r. poz. 1063). W dokumencie tym wyceniana nieruchomość oznaczona jest jako: MWU.C4 – Tereny zabudowy śródmiejskiej.
Suma oszacowania udziału wynoszącego 1/2 części w nieruchomości wynosi 114.600,00zł, zaś cena wywołania ww. udziału jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 76.400,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11.460,00zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Santander Bank Polska SA w Środzie Śląskiej 20 1090 2444 0000 0006 1800 0054.
Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego w Środzie Śląskiej ul. Legnicka 24B/3 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Trzy dni przed terminem licytacji można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Wydziale I Cywilnym akta postępowania egzekucyjnego. Oględziny ww. nieruchomości odbędą się w dniu 13-12-2023r. o godz. 10:00.

Copyright www.komorniksrodaslaska.pl | Designed by med-kom | Mapa witryny Komornik Środa Śląska